--force push

Разговори с development екипа на ReceiptBank. Говорим си за нещата, които сме научили, научаваме или ще научим някога.