--force push

Automated Testing

Episode Summary

Дискусия около тестването на Rails приложения и automated testing като цяло.

Episode Notes

Дискусия около тестването на Rails приложения и automated testing като цяло.