--force push

GraphQL

Episode Summary

В този епизод Владо, Тео и Стефан си говорят за API-та, GraphQL, какво работи и какво не, както и с какви проблеми са се сблъсквали покрай създаването на API-та.

Episode Notes

В този епизод Владо, Тео и Стефан си говорят за API-та, GraphQL, какво работи и какво не, както и с какви проблеми са се сблъсквали покрай създаването на API-та.

Code complete - https://www.amazon.com/Code-Complete-Practical-Handbook-Construction/dp/0735619670/