--force push

High Availability Systems

Episode Summary

High Availability Systems с гости Серж, Митьо и Стефан, в който ще разберете "Кое е правило номер 1 на Серж?", "Външен service ли е Datadog?", както и "Защо не трябва да ползваме една и съща машина за database и web workers?"

Episode Notes

High Availability Systems с гости Серж, Митьо и Стефан, в който ще разберете "Кое е правило номер 1 на Серж?", "Външен service ли е Datadog?", както и "Защо не трябва да ползваме една и съща машина за database и web workers?"