--force push

Levelling up

Episode Summary

Стефан, Евгени и Димитър размишляват за пътешествието от junior developer към senior developer.

Episode Notes

Стефан, Евгени и Димитър размишляват за пътешествието от junior developer към senior developer.

Статията, която споменаваме: The Conjoined Triangles of Senior-Level Development