--force push

ORM, SQL, Databases

Episode Summary

Димитър и Стефан обсъждат използването на ORM, SQL и бази данни.

Episode Notes

Димитър и Стефан обсъждат използването на ORM, SQL и бази данни.