--force push

Refactoring

Episode Summary

Дискусия за различните нива на рефакториране и как да го прилгаме в организацията ни.

Episode Notes

Дискусия за различните нива на рефакториране и как да го прилгаме в организацията ни.